laptop pióro ręka

Wysłanie sprawozdania finansowego związku zawodowego do szefa KAS

Po podpisaniu e-sprawozdania finansowego przez właściwy organ statutowy związku zawodowego oraz zatwierdzeniu przez organ nadzoru plik sprawozdania należy wysłać do szefa KAS.  Jak to zrobić? W jakim terminie i kto powinien to zrobić?

 

W odstępstwie od przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, związki zawodowe mają czas na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za rok 2020 do końca czerwca br. (więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj…).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe związku zawodowego podpisują:

  • członkowie właściwego organu statutowego związku zawodowego (np. zarząd) oraz
  • osoba sporządzająca sprawozdanie – jeżeli prowadzenie księgowości związku zawodowego powierzono firmie zewnętrznej sprawozdanie podpisuje przedstawiciel tej firmy.

Więcej na temat podpisania sprawozdania finansowego związku zawodowego znajdziesz tutaj …

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego związku zawodowego należy do obowiązku właściwego organu statutowego związku zawodowego, który sprawuje nadzór nad działalnością zarządu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w drodze uchwały ww. organu.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego związku zarząd organizacji związkowej ma obowiązek w terminie do 10 dni wysłać sprawozdanie finansowe do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

Aby wysłać sprawozdanie finansowe do szefa KAS należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów, na której znajduje się aplikacja do sporządzania e-sprawozdań finansowych (link znajdziesz tutaj …).

Instrukcję wysyłania sprawozdania finansowego związku zawodowego, krok po kroku znajdziesz w zakładce Biblioteka związkowca, do której odwiedzenia zapraszamy Cię już teraz. Z ww. instrukcja możesz zapoznać się również klikając tutaj… 

Przeczytałeś artykuł? Zapoznałeś się z Instrukcją wysyłania sprawozdania finansowego związku zawodowego do KAS? Nadal masz problemy ze sporządzeniem, podpisaniem lub wysłaniem sprawozdania finansowego związku zawodowego do KAS? Skontaktuj się z Poradnikiem Związkowca z pewnością pomożemy!!!

Autor: Ryszard Filochowski

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta