W naszej Bibliotece

Znajdziecie publikacje, które są niezbędne i pomocne
w działalności każdego działacza związkowego

Instrukcje i poradniki

folder dokumenty

Instrukcja podpisywania sprawozdania finansowego Związku Zawodowego przez członków zarządu

W instrukcji znajdziesz pokazaną, w kilku krokach, procedurę podpisywania sprawozdania finansowego związku zawodowego w wersji elektronicznej (plik XML) przez członków zarządu przy pomocy tzw. "Podpisywarki" udostępnionej przez Ministerstwo Finansów

folder dokumenty

Instrukcja wysyłania sprawozdania finansowego - w wersji elektronicznej (plik xml) - do szefa Krajowej Administracji Sądowej (KAS)

W instrukcji znajdziesz pokazaną, w kilku krokach, procedurę wysyłania sprawozdania finansowego związku zawodowego do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

folder dokumenty

Instrukcja podpisywania sprawozdania finansowego - w wersji elektronicznej (plik xml) - przez członków zarządu związku

W instrukcji znajdziesz pokazany, w kilku krokach, sposób podpisania sprawozdania finansowego organizacji związkowej przez kilka osób (członków zarządu)

folder dokumenty

Instrukcja ustawienia konta osobistego ePuap w celu automatycznej akceptacji zaproszeń

W instrukcji znajdziesz pokazany, w kilku krokach, sposób zmiany ustawień prywatnego profilu zaufanego ePUAP tak, aby akceptacja zaproszenia członka zarządu, do dopisania się do profilu ePUAP organizacji związkowej następowało automatycznie.

Nasze publikacje książkowe

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ
Vademecum skarbnika


VADEMECUM SKARBNIKA - czyli związkowy poradnik finansowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Od tego, kto zostaje skarbnikiem danej jednostki organizacyjnej związku, zależy bardzo wiele. To on bowiem pilnuje wydatków i tworzy budżet. A ponieważ nasz świat zbudowany jest na pieniądzach… to warto być skarbnikiem.

Organizacje związkowe na całym świecie finansują swoją działalność z różnych źródeł. W Polsce reprezentatywne centrale związkowe (NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych) utrzymują się przede wszystkim ze składek otrzymywanych od swoich członków. Oprócz tego prowadzą różnego typu działalność, m.in. hotelarską w obiektach odziedziczonych jeszcze z poprzedniego systemu (czyli sprzed 1989 r.). Wynajmują także powierzchnie w posiadanych przez siebie budynkach, często np. posłom zaprzyjaźnionych opcji politycznych.

Celem niniejszego opracowania jest poznanie, przez osoby odpowiadające w Zakładowych Organizacjach Związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, za fundusze Związku, najważniejszych zasad finansowych zakładowych organizacji związkowych (dalej zwane organizacje związkowe) oraz nabycie przez te osoby podstawowej wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych...

vedemecum sekretarza

VADEMECUM SEKRETARZA - czyli związkowy poradnik administracyjny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Sekretarz w Związku to nie byle kto… To on przygotowuje wzory dokumentów i dba o ich aktualizacje. To on sporządza projekty pism, protokóły ze spotkań, a także dokumentację związaną z wyborami i przebiegiem Zjazdów Delegatów, posiedzeniami Zarządu oraz inną dokumentację niezbędną do bieżącej pracy Związku.

Ten poradnik został opracowany z myślą o tym, aby ułatwić pracę sekretarza i innych członków Zarządu oraz ujednolicić dokumentację związaną z bieżącą działalnością Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Znajdziecie tu opis dokumentacji oraz jej wzory podzielone na kilka zasadniczych części...

okł

Finanse i rachunkowość związku zawodowego

Świat wokół nas ewaluuje i wciąż się zmienia. Dotyczy to również przepisów prawa, które obowiązują nas wszystkich…
Na rynku można znaleźć wiele publikacji dotyczących sprawozdań finansowych firm, spółek, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń ale spróbujcie znaleźć aktualne opracowanie, które precyzyjne opisuje jak sporządzić sprawozdanie finansowe związku zawodowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej…
I co udało się?
No tak, niestety nie, a jeżeli już są jakieś opracowania, to są przestarzałe… To właśnie ta luka skłoniła mnie, do opracowania tej publikacji, do której lektury zapraszam.
Z opracowania dowiecie się czym jest uproszczona księgowość i czy związek zawodowy może ją stosować. Przedstawiam tu także informacje, o tym czy dochody związku zawodowego są zwolnione, z podatku i jak je rozliczyć.
Zawarłem tu także opis w jakim terminie związek zawodowy musi sporządzić, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe. Publikacja w sposób jasny precyzuje, to w jakim terminie i gdzie wysyła się sprawozdanie finansowe, a także w jakiej formie się je sporządza. Po przeczytaniu tego poradnika każdy z Was będzie wiedział jak e-sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej przekazać do Krajowej Administracji Skarbowej.
Dowiecie się także jak założyć profil epuap dla organizacji związkowej i kto ma to zrobić. Każdy znajdzie tu informację jak podpisać e-sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej a także jak to zrobić wykorzystując profil zaufany epuap. Publikacja zawiera instrukcję jak podpisać profilem zaufanym epuap plik lub pismo przez kilka osób, np. zarząd związku zawodowego.
To tylko skrót informacji, które zawiera niniejszy poradnik, aby poznać wszystkie zapraszam to lektury...

Biblioteka multimediów

Filmy instruktażowe
folder film

ePUAP co to jest i jak założyć?

Na filmie omówiono ogólne zasady funkcjonowania platformy ePUAP. Pokazano również w jaki sposób założyć osobisty profil zaufania ePUAP. Na naszym portalu znajdziesz artykuł poświęcony tej tematyce.

folder film

ePUAP jak złożyć pismo ogólne?

Film zawiera instrukcję składania pisma ogólnego w urzędzie. Materiał stanowi uzupełnienie artykułu, który znajdziecie na naszym portalu i poświęcony jest podpisywaniu profilem zaufanym ePUAP różnych rodzajów plików i dokumentów.

Zainteresowała Cię, któraś z naszych publikacji?
Szukasz innego opracowania?
Skontaktuj się z nami - razem znajdziemy rozwiązanie każdego problemu.
Zadzwoń - tel. kom.: +48 695 382 389 lub napisz do nas.

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.