Poznaj naszą ofertę

zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Przez wiele lat zbieraliśmy wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności związków zawodowych. Niejednokrotnie sami szukaliśmy właściwych rozwiązań. Siedząc przy kawie wpadliśmy na genialny pomysł aby stworzyć portal internetowy o związkach zawodowych i dla związków zawodowych. Postanowiliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc wszystkim tym, którzy tego potrzebują.

Niezależnie od tego czy szukasz eksperta z prawa pracy, finansów, podatków, rachunkowości, negocjacji czy też mediacji, w zakresie dotyczącym działalności związków zawodowych, znajdziesz tu rozwiązanie. Staramy się pomagać wszystkim, w ich codziennych bolączkach i problemach, które spędzają im sen z powiek.

Pomagamy przede wszystkim związkom zawodowym i osobom prywatnym chcącym założyć związek zawodowy. Chętnie podejmiemy współpracę z firmami i przedsiębiorcami. Każdy projekt i zadanie staramy się realizować z obopólną korzyścią.

Każdy projekt, zadanie, problem stanowią dla nas wyzwanie, do którego podchodzimy z pokorą. Uważamy, że to co dla nas jest błahym problemem, dla Was może być wyzwanie nie do pokonania. W naszej działalności kierujemy się zasadą, że dobry klient, to zadowolony klient.

Potrafimy zrealizować 99,9% projektów oraz rozwiązać większość problemów dotyczących działalności związków zawodowych. Staramy się aby nasze projekty były dla klienta właściwym narzędziem i rozwiązaniem do budowania wizerunku podmiotu działającego jako profesjonalista.

Dlatego do każdego projektu i problemu podchodzimy indywidualnie, a po jego wdrożeniu lub rozwiązaniu pozostajemy w dyspozycji by w nagłych sytuacjach nieść pomoc. Zawsze jesteśmy gotowi aby Wam pomóc nawet po zakończeniu współpracy.

Koniecznie sprawdź co możemy dla ciebie zrobić.

NIE ZWLEKAJ - PODEJMIJ DECYZJĘ JUŻ DZIŚ
ROZPOCZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ
Z PEWNOŚCIĄ NIE POŻAŁUJESZ TEJ DECYZJI

Co możemy dla Ciebie zrobić?

PRAWO PRACY

KODEKS PRACY

W zbiorowym prawie pracy - opracujemy dla Was akty prawne (ZUZP, Regulaminy: Pracy, Wynagradzania, ZFŚS, Premiowania, itp.)
W sprawach interesów indywidualnych pomożemy Wam w sporządzaniu pism do pracodawcy, odwołań. Sprawdzimy ewidencję czasu pracy, ilość godzin nadliczbowych, prawidłowość naliczania wynagrodzenia.

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Pomożemy Wam w założeniu organizacji związkowej. Opracujemy Statut; zorganizujemy zebranie grupy założycielskiej; przygotujemy niezbędne dokumenty do rejestracji w KRS; pomożemy założyć konto bankowe, wyrobić NIP i REGON. Będziemy służyć pomocą podczas kontaktów z pracodawcą.

NEGOCJACJE

Przygotujemy Was do rozmów z Pracodawcą. Nauczymy Was jak poprawnie negocjować. Pomożemy Wam w negocjacjach projektów aktów prawnych przekazanych przez Pracodawców.
Jeżeli będzie taka potrzeba poprowadzimy negocjacje w Waszym imieniu, godnie Was reprezentując.

SPORY ZBIOROWE

Przygotujemy Was do prowadzenia sporu zbiorowego zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Będziemy czuwać nad prawidłowym przebiegiem sporu zbiorowego.
W razie potrzeby zajmiemy się prowadzeniem sporu zbiorowego w Waszym imieniu zawsze dbając o Wasze interesy.

MEDIACJA I ARBITRAŻ

W Waszym imieniu przeprowadzimy mediacje w celu rozwiązania problemów w toczącym się sporze zbiorowym a w razie konieczności spór poddamy rozstrzygnięciu arbitrażu społecznego.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opracujemy dla Was poradniki, regulaminy, broszury lub inne publikacje niezbędne w działalności związku zawodowego. Możemy przeprowadzić audyt aktów prawnych obowiązujących w związku pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz RODO.

FINANSE - RACHUNKOWOŚĆ - PODATKI

DOKUMENTACJA FINANSOWA

Opracujemy dokumentację związaną z finansami związków zawodowych, w której zawarte będą zasady: sporządzania preliminarza finansowego; wypłaty zasiłków statutowych; wypłaty delegacji służbowych i inne związane z finansami związku zawodowego.

RACHUNKOWOŚĆ

Zgodnie z ustawą o rachunkowości opracujemy:Politykę rachunkowości, Plan kont i inne dokumenty związane z ewidencją finansów związku zawodowego. Możemy dla Was prowadzić dokumentację finansową związku zawodowego na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Po zakończeniu roku obrotowego opracujemy dla Was sprawozdanie finansowe związku zawodowego. Przygotujemy uchwałę, właściwego organu związku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Po podpisaniu sprawozdania, przez osoby do tego upoważnione, wyślemy je w wersji elektronicznej do KAS.

ZEZNANIE PODATKOWE CIT-8/O

Po zakończeniu roku obrotowego przygotujemy dla Was deklarację podatkową związku zawodowego CIT-8/O oraz pomożemy w złożeniu jej we właściwym terytorialnie Urzędzie Skarbowym.

PROFIL ZAUFANY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Pomożemy Wam w założeniu dla członków zarządu profilu zaufanego e-puap. Pokażemy jak założyć profil zaufany e-puap dla organizacji związkowej.

SZKOLENIE

Przeszkolimy członków zarządu organizacji związkowej z tego jak dopisać się do profilu zaufanego Związku oraz jak podpisać elektronicznie sprawozdanie finansowe związku zawodowego.

Poznaj poziom naszej wiedzy i umiejętności

Prawo pracy 99%
Ustawa o związkach zawodowych 98%
Negocjacje,konsultacje, mediacje 92%
Działalność wydawnicza 82%
Finanse związku zawodowego 90%
Rachunkowość związku zawodowego 85%
Sprawozdanie finansowe związku zawodowego 97%
Zeznanie podatkowe CIT-8/O 99%
Profil zaufany EPUAP 99%
Administrowanie Facebook, Twitter, inne profile społecznościowe 96%

Zapoznałeś się z naszą ofertą? Jesteś nią zainteresowany?
Nie znalazłeś właściwego rozwiązania?
Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.