wsp

Oferta współpracy dla Członków Wspierających Stowarzyszenia

KSIEGOWOŚĆ I RACHUUNKOWOŚĆ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

w ramach współpracy Członek Wspierający otrzymuje:
Wysokość składki wspierającej ustalana indywidualnie w umowie
 • Analiza wstępna dokumentacji
 • Przygotowanie uchwały o korzystaniu z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej Związku w wersji tzw. „amerykanki” przez cały rok obrotowy (12 miesięcy)
 • Przygotowanie deklaracji CIT-8/O oraz pomoc przy wysłaniu jej do właściwego urzędu skarbowego
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego Związku, w wersji elektronicznej składającego się z bilansu, rachunków zysków i strat i informacji dodatkowej
 • Pomoc w podpisaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz w wysłaniu sprawozdania do szefa KAS
 • Przygotowanie uchwały dotyczącej rozliczenia wyniku finansowego Związku

PRAWO PRACY I USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
SERWIS INTERNETOWY i OFERTA SZKOLENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA I SPORTOWO-REKREACYJNA

w ramach współpracy Członek Wspierający otrzymuje:
15% RABATU każdy projekt wyceniany indywidualnie
 • Prawo pracy i ustawa o związkach zawodowych:
 • Przygotowanie projektów pism, decyzji, uchwał
 • Przygotowywanie opinii dotyczących aktów prawnych obowiązujących u Pracodawców (Regulamin Pracy, Wynagradzania, Premiowania, ZFŚS, itp.)
 • Pomoc w redagowaniu pism i wystąpień do Pracodawcy
 • Współpraca w innym zakresie w szczególności w opracowywaniu zmian do Uchwał, regulaminów, opinii i in-nych aktów prawnych a także opinii itp. zleconych przez Związek
 • Tworzenie i administrowanie serwisu internetowego
 • Współpraca w zakresie tworzenia i administrowania strony internetowej Związku
 • Współpraca w zakresie administrowania profili społecznościowych Związku (Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, itp.
 • Działalność szkoleniowa, turystyczna oraz sportowo-rekreacyjna
 • Dostęp do szkoleń, publikacji, poradników i instrukcji organizowanych i wydawanych przez Stowarzyszenie Poradnik Związkowca
 • Dostęp do organizowanych przez Stowarzyszenie Poradnik Związkowca imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych (wczasów, wycieczek, rajdów, zawodów sportowo rekreacyjnych, rajdów, wyjazdów weekendowych, itp.)
 • Innych organizowanych przez Stowarzyszenie Poradnik Związkowca lub zleconych do organizacji przez Związek
15 %RABATU
WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ WYŚLIJ DO NAS

Ofertę współpracy dla osób,
które nie są członkami Stowarzyszenia znajdziesz poniżej

Dla osób, które nie są Członkami Stowarzyszenia Poradnik Związkowca każdy projekt jest wyceniany indywidualnie.

Pełen zakres oferty poznasz klikając przycisk poniżej:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.