Jakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego

Pracownicy, którzy weszli z pracodawcą w spór sądowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, podlegający szczególnej ochronie przed utratą pracy. Sąd nakazuje pracodawcy zatrudnianie takiego pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Czy pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie?   Obowiązek zatrudnienia pracownika do zakończenia postępowania Sąd pierwszej instancji, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na…

Czytaj dalejJakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego

Przymus negocjacji układów zbiorowych i kary dla opornych

Prowadzenie rokowań co dwa lata i sankcje za ich brak to nowy sposób na skłonienie pracodawców do zawierania układów zbiorowych. Firmy nie zostawiają na propozycji resortu pracy suchej nitki.   Promowanie układów zbiorowych pracy (UZP) i wzrost liczby pracowników objętych porozumieniami z obecnych ok.10 do aż 80 proc. to cele, które wyznacza nam dyrektywa nr 2022/2041 w sprawie adekwatnych minimalnych…

Czytaj dalejPrzymus negocjacji układów zbiorowych i kary dla opornych

RODO Pięć (kolejnych) pytań o przepływ danych osobowych między pracodawcą a związkiem zawodowym

We wcześniejszym artykule przedstawiliśmy pierwszą część odpowiedzi na najczęstsze pytania pracodawców związane z transferem danych osobowych pracowników do organizacji związkowych (Przeczytasz artykuł tutaj ...). W części drugiej pochylimy się w szczególności nad przepływem danych osobowych w procesie rozwiązywania umów o pracę oraz organizacji referendum strajkowego w ramach toczącego się sporu zbiorowego.   1. Jak szczegółowe informacje na temat okoliczności rozwiązania umowy…

Czytaj dalejRODO Pięć (kolejnych) pytań o przepływ danych osobowych między pracodawcą a związkiem zawodowym

Luki w przepisach BHP dotyczą zdrowia pracowników

Obowiązki dotyczące bhp oraz profilaktyki zdrowia pracownika są uregulowane w różnych aktach. Pomimo licznych zmian od lat zawierają te same luki i niespójności. A za ich nieprzestrzeganie pracodawcy może grozić nawet 30 tys. zł grzywny.   Liczba skierowań Trudności pojawiają się już na etapie wystawienia skierowania na badanie profilaktyczne pracowników. Teoretycznie skierowania powinny być wydawane w dwóch egzemplarzach – jeden dla…

Czytaj dalejLuki w przepisach BHP dotyczą zdrowia pracowników

RODO – Pięć pytań o przepływ danych osobowych miedzy pracodawcą a związkiem zawodowym

Relacje pracodawcy ze związkami zawodowymi wiążą się z nieustanną wymianą informacji. Wynika to z istoty obowiązków informacyjnych i konsultacyjnych oraz uprawnień strony społecznej określonych w szczególności w ustawie o związkach zawodowych. Nie zawsze jednak przepisy wystarczająco jasno określają, jak powinien odbywać się przepływ danych osobowych pracowników pomiędzy pracodawcą a działającymi u niego organizacjami związkowymi. W szczególności nie ustalają tego, jak daleko…

Czytaj dalejRODO – Pięć pytań o przepływ danych osobowych miedzy pracodawcą a związkiem zawodowym

Sąd nie zawsze przywróci związkowca do pracy w ramach zabezpieczenia

Przepis zobowiązujący sąd, by przywrócił pracownika szczególnie chronionego do pracy już w trakcie procesu sądowego, nie zawsze działa automatycznie. Jak się dowiedział DGP, zdarzają się odmowy.   Od 22 września ub.r. obowiązuje przepis kodeksu postępowania cywilnego, który nakłada na sąd obowiązek przywrócenia do pracy osoby szczególnie chronionej, która zawnioskuje o to w sprawie dotyczącej zwolnienia. W odpowiedzi na jej wniosek sąd…

Czytaj dalejSąd nie zawsze przywróci związkowca do pracy w ramach zabezpieczenia

CIT-8 i sprawozdanie finansowe związku zawodowego w 2023 roku

CIT-8 i sprawozdanie finansowe - do kiedy należy sporządzić? Kto podpisuje? Kto zatwierdza? Jakie są terminy złożenia? To tylko niektóre pytania na, które znajdziecie odpowiedzi w tym artykule.   CIT-8/O za 2023 rok - wskazówki dla podatników Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym związki zawodowe) składają zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca 3…

Czytaj dalejCIT-8 i sprawozdanie finansowe związku zawodowego w 2023 roku

Koniec zagrożenia epidemicznego. Organy statutowe związków zawodowych trzeba wybrać na nowo do 28 września.

Zarząd organizacji związkowej być może trzeba będzie wybrać na nowo. Argument, że wybory utrudniały epidemia i stan zagrożenia epidemicznego, przechodzi bowiem do lamusa. Możliwość wydłużenia kadencji, a co za tym idzie, również szczególna ochrona przed zwolnieniem, wynikała z art. 14i ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

Czytaj dalejKoniec zagrożenia epidemicznego. Organy statutowe związków zawodowych trzeba wybrać na nowo do 28 września.

Zmiany w prawie ważne dla działaczy związkowych

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz o niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz realizuje postulaty organizacji związków zawodowych.    Proponowane zmiany dotyczą: uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych; wprowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia…

Czytaj dalejZmiany w prawie ważne dla działaczy związkowych

Reforma kas zapomogowo-pożyczkowych nie w pełni wdrożona. Wielu popełnia trzy kluczowe błędy.

KZP do 11 kwietnia 2023 r. musiały się dostosować do nowych przepisów. Analiza nowych statutów kas pokazuje, że wiele z nich odwołuje się jeszcze do starych, nieprawidłowych rozwiązań. Konsekwencje tych zaniedbań mogą ponieść nie tylko zarządy, lecz także wszyscy członkowie. Znaczna część kas tylko pozornie przeprowadziła reformę, wykonując dwie wymagane czynności, tj. uzyskując numer REGON i dostosowując statut do nowych zasad.…

Czytaj dalejReforma kas zapomogowo-pożyczkowych nie w pełni wdrożona. Wielu popełnia trzy kluczowe błędy.