Jakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego

Pracownicy, którzy weszli z pracodawcą w spór sądowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, podlegający szczególnej ochronie przed utratą pracy. Sąd nakazuje pracodawcy zatrudnianie takiego pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Czy pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie?   Obowiązek zatrudnienia pracownika do zakończenia postępowania Sąd pierwszej instancji, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na…

Czytaj dalejJakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego

Przymus negocjacji układów zbiorowych i kary dla opornych

Prowadzenie rokowań co dwa lata i sankcje za ich brak to nowy sposób na skłonienie pracodawców do zawierania układów zbiorowych. Firmy nie zostawiają na propozycji resortu pracy suchej nitki.   Promowanie układów zbiorowych pracy (UZP) i wzrost liczby pracowników objętych porozumieniami z obecnych ok.10 do aż 80 proc. to cele, które wyznacza nam dyrektywa nr 2022/2041 w sprawie adekwatnych minimalnych…

Czytaj dalejPrzymus negocjacji układów zbiorowych i kary dla opornych