biurko pióro segregator

To już pewne termin na złożenie CIT-8 i sprawozdania finansowego związków zawodowych za rok 2020 przedłużony do końca czerwca

W ostatnim czasie coraz głośniej było słychać o możliwości wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowej CIT-8 związków zawodowych za rok obrotowy 2020. Czy to prawda?

Można już ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że wszystkie jednostki, w tym związki zawodowe, które nie zrealizowały dotąd ustawowych obowiązków, otrzymały więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego. w dniu 29 marca br. po godz. 16:00  w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w tej sprawia (Dz. U. 2021 poz. 571 i 572)

W opublikowanym rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłuża się terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące; jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Tym samym związki zawodowe mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do dnia 30 czerwca 2021 r. Gdyby nie przedłużenie terminu, obowiązek ten upłynąłby 31 marca br.

Wraz z tym terminem zmianie uległ termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 i wpłatę podatku należnego. Związki zawodowe zyskały więcej czasu na ww. czynności – do 30 czerwca 2021 r. Z możliwości późniejszego złożenia zeznania będą mogły skorzystać podmioty, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Stanowi o tym rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Zespół Redakcyjny

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta