You are currently viewing To już pewne termin na złożenie CIT-8 i sprawozdania finansowego związków zawodowych za rok 2020 przedłużony do końca czerwca

To już pewne termin na złożenie CIT-8 i sprawozdania finansowego związków zawodowych za rok 2020 przedłużony do końca czerwca

W ostatnim czasie coraz głośniej było słychać o możliwości wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowej CIT-8 związków zawodowych za rok obrotowy 2020. Czy to prawda?

Można już ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że wszystkie jednostki, w tym związki zawodowe, które nie zrealizowały dotąd ustawowych obowiązków, otrzymały więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego. w dniu 29 marca br. po godz. 16:00  w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w tej sprawia (Dz. U. 2021 poz. 571 i 572)

W opublikowanym rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłuża się terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych dla: jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące; jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Tym samym związki zawodowe mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do dnia 30 czerwca 2021 r. Gdyby nie przedłużenie terminu, obowiązek ten upłynąłby 31 marca br.

Wraz z tym terminem zmianie uległ termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 i wpłatę podatku należnego. Związki zawodowe zyskały więcej czasu na ww. czynności – do 30 czerwca 2021 r. Z możliwości późniejszego złożenia zeznania będą mogły skorzystać podmioty, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Stanowi o tym rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Zespół Redakcyjny

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on email

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas
spawozdanie finansowe związku oferta

Dodaj komentarz