prawo pracy 2022

Zmiany w Kodeksie pracy – informacje o warunkach zatrudnienia

2 sierpnia br. minął termin na wdrożenie unijnych dyrektyw, w tym dyrektywy work-life balance jednak ustawodawca nie zdążył w ww. terminie wdrożyć korzystnych dla pracowników rozwiązań. W kilku kolejnych artykułach postaram się przybliżyć rozwiązania, które ustawodawca planuje wprowadzić w kodeksie pracy dotyczące ww. dyrektyw UE.

Z punktu widzenia pracowników opóźnienia we wdrożeniu unijnych dyrektyw nie jest dobra wiadomością. Dla Pracodawców jednak jest to dodatkowy czas, który mogą wykorzystać, aby przygotować się do nowych przepisów.

Już teraz Pracodawca we współpracy ze związkami zawodowymi może przygotować projekt informacji o warunkach zatrudnienia w nowym brzmieniu. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia będzie zdecydowanie bardziej rozbudowana niż przewiduje to dotychczas art. 29 § 3 Kodeksu pracy. Nie jest to jednak wymysł ustawodawcy, a wykonanie obowiązku, który nakłada na Polskę dyrektywa nr 2019/1152. Jej celem jest wprowadzenie minimalnego standardu informowania o najważniejszych i podstawowych kwestiach dotyczących stosunku pracy i warunków pracy. Ma to służyć przejrzystości i przewidywalności warunków pracy.

Mimo rozbudowanego katalogu spraw, o których pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracownika nowe przepisy pozostawiają możliwość skorzystania z pewnego ułatwienia. Wskazują wprost, w jakim zakresie można pracownika odesłać do obowiązujących przepisów.

To znaczy, że w tych sprawach pracodawca nie będzie musiał przekazywać wszystkich szczegółowych wiadomości, a będzie mógł po prostu wskazać pracownikowi, które przepisy regulują daną kwestię. Oczywiście, nie ma przeszkód, aby przywołać w dokumencie dla pracownika treść obowiązujących przepisów.

Trzy najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę

  1. Praca zmianowa – z nowego katalogu informacji, należy zwróć uwagę na obowiązek informowania o zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę. Ten punkt dotyczy tylko tych pracodawców, którzy stosują pracę zmianową i tych pracowników, którzy w takim systemie pracują. Jeśli więc w firmie nie ma pracy zmianowej, można pominąć ten punkt. Jeśli tylko część pracowników jest objęta taką organizacją pracy, można przygotować dwie wersje informacji, albo wyraźnie zaznaczyć w treści, że ten punkt ma zastosowanie tylko do pracowników zmianowych. W tym punkcie chodzi o poinformowanie o zasadach planowania czasu pracy. W konsekwencji odesłanie do grafiku może nie wystarczać. Należy przywołać w treści informacji zasady, wg których osoby odpowiedzialne za przygotowanie grafików decydują, która grupa pracowników zastępuje tą, która na tych samych stanowiskach pracy zakończyła pracę. Jeżeli kwestie te uregulowane są w regulaminie pracy, możesz odwołać się do tych postanowień.
  2. Przemieszczanie się pracowników – nowego podejścia będzie wymagać też poinformowanie pracownika o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. Ten punkt też będzie miał ograniczone zastosowanie. Jeśli pracownik ma jedno miejsce pracy, nie ma o czym go informować. Jeśli jednak jest to np. pracownik utrzymania ruchu pracujący w dwóch zakładach, trzeba opisać wg jakich reguł zmienia miejsce pracy i jak między nimi będzie się przemieszczać.
  3. Informowanie pracownika o instytucji zabezpieczenia społecznego – nowością jest też informowanie pracownika o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływać będą składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę (na szczęście można odwołać się do przepisów). Nie będzie to dotyczyć przypadku, w którym to pracownik dokonywać będzie wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego. Na przekazanie tej informacji pracodawca będzie mieć więcej czasu – 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

W kolejnej części postaramy się wyjaśnić różnice nowego zwolnienia od pracy uzasadnionego działaniem siły wyższej od urlopu na żądanie.

Chcesz poznać wszystkie planowane zmiany w Kodeksie pracy? Weź udział w szkoleniu “Kodeks pracy 2022 – Rewolucyjne zmiany – Praca zdalna – Badanie trzeźwości – Work life balance” organizowanego przez Stowarzyszenie Poradnik Związkowca.

Opracowanie: Zespół redakcyjny

 

 

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas