CIT-8

Termin złożenia zeznania CIT-8 i sprawozdania finansowego w 2023 r.

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego (CIT-8, CIT-8AB) i zapłaty należnego podatku dla podatników CIT ma zostać wydłużony do 30 czerwca 2023 r. – tak przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany 16 lutego 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji. Nie ulega wydłużeniu termin na złożenie sprawozdania finansowego za rok 2022.

 

CIT-8 wydłużony termin złożenia zeznania

Obecnie podatnicy CIT (w tym związki zawodowe) mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Projekt rozporządzenia ministra finansów wydłuża termin złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2023 r.

W uzasadnieniu wskazano, że zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Będą oni mieli wydłużony termin złożenia zeznania i zapłaty podatku.

Jak podkreślono, planowane zmiany wynikają z “dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wystąpienia na krajowym rynku negatywnych zjawisk gospodarczych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi”. Mają ułatwić wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Zaznaczono, że projekt uwzględnia postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych.

Zaproponowano, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Sprawozdanie finansowe terminy bez zmian

Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić i podpisać do 31 marca 2023 roku. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (w przypadku gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego,
  • związku zawodowe,
  • organizacje non-profit,
  • jednostki sektora finansów publicznych.


Opracowanie: Zespół redakcyjny 

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas