Jakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego

Pracownicy, którzy weszli z pracodawcą w spór sądowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, podlegający szczególnej ochronie przed utratą pracy. Sąd nakazuje pracodawcy zatrudnianie takiego pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Czy pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie?   Obowiązek zatrudnienia pracownika do zakończenia postępowania Sąd pierwszej instancji, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na…

Czytaj dalejJakie wynagrodzenie przysługuje osobie chronionej w okresie zabezpieczenia sądowego