osobowość prawna pz

Poradnik Związkowca uzyskał osobowość prawną

Ponad pięć miesięcy trwał proces rejestracji Stowarzyszenia Poradnik Związkowca, który w dniu 16 września br. zakończył się sukcesem.

 

16 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych  Zakładów Opieki Społecznej organizacji pod nazwą “Stowarzyszenie Poradnik Związkowca” nadając jej numer KRS: 0000921518. Z tym dniem Poradnik Związkowca uzyskał osobowość prawną.

Osobowość prawna

jest to zdolność podmiotu do podejmowania w swoim imieniu takich działań prawnych, jak:

  1. zawieranie umów,
  2. zaciąganie zobowiązań,
  3. występowanie przed sądem jako strona,
  4. wystawianie faktur i rachunków,

oraz innych działań niezbędnych do prowadzenie działalności gospodarczej.

Rejestrując Stowarzyszenie Sąd Rejonowy wystąpił o nadanie Stowarzyszeniu numerów NIP i REGON. Organem Centralnym sprawującym nadzór nad działalności Stowarzyszenia jest Prezydent m. st. Warszawy. Natomiast wewnętrznym organem Stowarzyszenia sprawującym nadzór nad jego działaniem jest Komisja rewizyjna.

Rejestracja Stowarzyszenia pozwoli nam na rozszerzenie oferty współpracy z Wami. Już niebawem na naszej stronie internetowej znajdziecie szczegóły dotyczące współpracy stron oraz pisemne określenie tego jak można zostać członkiem Stowarzyszenia i jakie korzyści płyną z przynależności do naszego Stowarzyszenia. Zamieścimy również treść statutu Stowarzyszenia oraz krótka charakterystykę osób, które wchodzą w skład zarządu Stowarzyszenia.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie niebawem pojawi się kilka istotnych zmian.

Zapraszamy również do składania deklaracji o wstąpienie do szeregi członków Stowarzyszenia Poradnik Związkowca.

Autor: Sebastian Dworak

Udostępnij wpis

Deklaracja podatkowa CIT-8

Zasady wypełniania i składania

Deklaracja podatkowa CIT-8

Problemy z deklarację CIT-8?
Nie wiesz jak ją wypełnić
i wysłać?
Zgłoś się do nas