Wynagrodzenie pracownika

Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika?

Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Przebywał przez kilka dni w miesiącu na urlopie bezpłatnym, a otrzymał za ten miesiąc pełne wynagrodzenie. Czy na potrącenie nadwyżki wynagrodzenia potrzebna jest pisemna zgoda pracownika?

Rada

wynagrodzenieNie! Mimo że co do zasady należności o charakterze dobrowolnym można potrącać z wynagrodzenia pracownika jedynie za jego zgodą wyrażoną na piśmie, to jednak od tej reguły jest też wyjątek. Jest nim sytuacja, w której mamy do czynienia z nadpłaconym na rzecz pracownika wynagrodzeniem za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Ponieważ pracownik nie nabył do niego prawa, pracodawca może odliczyć tę nadwyżkę z wynagrodzenia płatnego w następnym terminie bez zgody pracownika.

Autor: Joanna Skrobisz, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń

Źródło: INFOR – Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Udostępnij wpis