Jak założyć związek zawodowy

Przepisy, procedura, wzory dokumentów

Po co są związki zawodowe

Dlaczego
potrzebujesz
związków
zawodowych?

Być może, w idealnym świecie nie byłoby miejsca dla istnienia i działalności związków zawodowych. Pracodawcy traktowaliby swoich pracowników z należnym im szacunkiem i płacili za ich pracę godne wynagrodzenie. Nikt nie byłby w niesprawiedliwy sposób dyscyplinowany lub zwalniany z pracy, nikt nie byłby nękany w miejscu pracy przez swoich szefów lub zmuszany do pracy przez długie godziny bez należnej mu zapłaty.

Mówiąc wprost, związki zawodowe wprowadzają zasady demokracji do miejsca pracy. Nie wyobrażamy sobie życia w społeczeństwie, w którym ktoś pozbawiony byłby prawa głosu lub nie mógłby wyrazić swojej opinii na temat tego, jak dotyczące go sprawy powinny wyglądać. Czemu więc mielibyśmy zaakceptować taką sytuację w miejscu swojej pracy.

Czym dokładnie
są związki
zawodowe?

Związki zawodowe to demokratyczne organizacje kierowane przez samych pracowników w zakładzie pracy, za pośrednictwem wybranych przez siebie liderów. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest reprezentowanie interesów pracowników wobec przedsiębiorców i władzy publicznej. To związki zawodowe negocjują z pracodawcą wysokość płacy roboczej i warunki pracy, a z władzą podstawowe przepisy w tym zakresie.

PAMIĘTAJ: przystąpienie do związku zawodowego jest Twoim niezbywalnym prawem. Jeśli w odpowiedzi na aktywność związkową Twój pracodawca podejmie działania skierowane przeciwko Tobie lub Twoim koleżanko i kolegom – to jest to bezprawne i nielegalne!

Co związki
zawodowe
mogą dla Ciebie
zrobić?

Związki zawodowe dają Ci głos w sprawach związanych z Twoim miejscem pracy. Działając sam masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o podwyżkę, będziesz chciał coś udoskonalić lub zostaną naruszone Twoje prawa, a pracodawca powie „nie!” – co możesz zrobić? Działając w związku zawodowym, poprzez zbiorowe działania i mówienie jednym, wspólnym głosem, możecie zdziałać bardzo dużo. Działanie w związku zawodowym oznacza, że w dyskusjach na temat Waszego zakładu pracy zawsze jest ktoś po Twojej stronie, kto podziela Twoje racje. Kto poda Ci rękę.

Jak założyć Związek Zawodowy

ETAP
Pierwszy
Przygotowanie

Związek zawodowy może założyć grupa minimum 10 osób. Emeryci i renciści nie mogą uczestniczyć w procesie zakładania związku zawodowego, mogą natomiast, jeśli statut to przewiduje, należeć do związku. W tym etapie należy:

 • Zebrać grupę 10 osób (pracowników lub osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych);
 • Opracować Statut Związku
 • Przygotować zebranie grupy założycielskiej.
ETAP
Drugi
Zebranie grupy założycielskiej

Zorganizuj zebranie grupy założycielskiej. Najlepiej poza miejscem pracy.  Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Zaproponuj kolegom założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. 
Pamiętaj, aby podczas zebrania grupy założycielskiej:

 1. Sporządzić listę obecności;
 2. Podjąć uchwałę o założeniu Związku;
 3. Podjąć uchwałę o zatwierdzeniu Statutu Związku;
 4. Podjąć Uchwałę o powołaniu komitetu założycielskiego Związku. Komitet założycielski związku składa się z od 3 do 7 osób;
 5. Sporządzić protokół z przebiegu zebrania grupy założycielskiej.

Wzory ww. dokumentów znajdziesz na dole strony w sekcji "Wzory dokumentów".

ETAP
Trzeci
Rejestracja Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Dokumenty dotyczące zarejestrowania związku należy złożyć we właściwym terytorialnie Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 30 dni od daty zebrania grupy założycielskiej. Wniosek o zarejestrowanie związku składa się na druku KRS W20 /podpisanym przez komitet założycielski/ wraz z załącznikami:

 • KRS WF /podpisane przez komitet założycielski/ – dla członków komitetu założycielskiego,
 • oryginał listy obecności na zebraniu grupy założycielskiej,
 • oryginał uchwały w sprawie założenie związku podpisany imiennie przez członków komitetu założycielskiego,
 • oryginał uchwały w sprawie uchwalenia statutu wraz z 2 egzemplarzami statutu. Uchwała i statut powinny być podpisane na każdej stronie imiennie przez komitet założycielski,
 • oryginał uchwały w sprawie wyboru członków komitetu założycielskiego podpisany imiennie przez członków komitetu założycielskiego,
 • protokół z zebrania grupy założycielskiej podpisany imiennie przez protokolanta i prowadzącego zebranie,
 • pismo przewodnie do właściwego sądu rejestrowego.
ETAP
Czwarty
Założyliście związek i co dalej?

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy... i co dalej? Pamiętaj że:

 • Musicie założyć konto – to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie,
 • Musicie wyrobić nr NIP i REGON,
 • Musicie przeprowadzić wybory Zarządu i Komisji rewizyjnej,
 • Musicie uporządkować papiery po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem zarządu zakładowego, a kto członkiem komisji rewizyjnej,

Musicie wiedzieć, że czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić.  Bądźcie czujni. Działajcie po partnersku ale z ograniczonym zaufaniem 

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący organizacji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz. 

związkowcy grupa ludzi


Założyliście Związek Zawodowy? Świetnie!
Teraz słuchajcie swoich kolegów i współpracowników.
Wy jesteście dla nich. Rozmawiajcie z nimi.
Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę
Waszej Organizacji Związkowej

Wzory dokumentów niezbędnych do założenia związku

ikona word

Wzór nr 1 - Lista obecności

Lista obecności na zebraniu grupy założycielskiej związku zawodowego. Należy pamiętać, że związek zawodowy, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, może założyć grupa 10 osób wykonujących pracę zarobkową.

ikona word

Wzór nr 2 - Uchwała o założeniu związku zawodowego

Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych (art. 12 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych).

ikona word

Wzór nr 3 - Uchwała o przyjęciu statutu związku zawodowego

Podczas zebrania grupy założycielskiej zebrani uchwalają statut związku (art. 12 pkt. 2 ustawy o związkach zawodowych), Minimalną zakres statutu określa art. 13 ustawy o związkach zawodowych.

ikona word

Wzór nr 4 - Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego związku zawodowego

Podczas zebrania grupy założycielskiej zebrani wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób (art. 12 pkt. 2 ustawy o związkach zawodowych).

ikona word

Wzór nr 5 - Protokół z przebiegu zebrania grupy założycielskiej związku zawodowego

Przebieg zebrania grupy założycielskiej jest protokółowany a załącznikami do niego są dokumenty wymienione we wzorach 1-4. Protokół wraz z oryginałami ww. dokumentów skład się do Krajowego Rejestru Sądowego.

plik pdf

Wzór nr 6 - KRS-W20

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja, Stowarzyszenie, Inna organizacja społeczna lub zawodowa.

plik pdf

Wzór nr 7 - KRS-WF

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

plik pdf

Wzór nr 8 - KRS-WK

Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Chcesz założyć związek zawodowy?
Nie wiesz jak to zrobić!
Potrzebujesz pomocy!
Skontaktuj się z nami razem rozwiążemy każdy problem!
Zadzwoń do nas +48 695 382 389 lub napisz, pomożemy.

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę. Akceptujesz również zapisy Polityki prywatności.