kawa-laptop-mężczyzna

Kodeks pracy 2023 – Nowe zasady pracy zdalnej

SZKOLENIE W WERSJI ON-LINE

Wielkie zmiany w Kodeksie pracy zostały uchwalone! Czy znasz nowe zasady dotyczące pracy zdalnej? Czy Twoja organizacja jest przygotowana do ich stosowania?

Nowe przepisy budzą wiele pytań i wątpliwości wśród pracodawców i związków zawodowych. Nakładają na pracodawców i związki zawodowe szereg obowiązków i wymagają bardzo dokładnego rozpoznania i ostrożności w ich wprowadzaniu!
Sprawdź co się zmieniło i jakie będą konsekwencje zmian!

Nie masz już nad czym się zastanawiać! Czas nie działa na Twoją korzyść!
Weź udział w szkoleniu otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy!

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • jak należy dostosować akta osobowe do pracy zdalnej?
 • gdzie i jakie dokumenty pracy zdalnej przechowywać w dokumentacji pracowniczej? 
 • co ma zawierać część E akt osobowych po zmianach rozporządzenia? 
 • co obowiązkowo należy uwzględnić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Jak postąpić po utracie mocy obowiązującej przepisów o pracy zdalnej w związku z treścią nowych przepisów Kodeksu pracy? Przepisy przejściowe – nowe obowiązki.
 • Jak prawidłowo wskazać więcej niż jednio miejsce świadczenia pracy w hybrydzie i jak określić w informacji zasady przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami?
 • Czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej zza granicy? Skutki w zakresie obciążeń publicznoprawnych w zarysie dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Kiedy A1?
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną? Jak rozumieć pojęcie „najbliższego” członka rodziny i czym różni się to pojęcie od „członka rodziny”?
 • Czy żądanie pracy zdalnej dotyczy także pracownika, którego dziecko ukończyło 18 lat?
 • Jaka powinna być treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników? Co pracodawca musi określić w porozumieniu?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 • Jakie dostarczać materiały i narzędzia? Jakie są inne obowiązki w zakresie sprzętu, w tym serwis i instalacja urządzeń?
 • Jak ustalić wysokość ekwiwalentu? Jakie pracownik może mieć roszczenia z tego tytułu?
 • Czy ekwiwalent  może być zastąpiony ryczałtem? Co z tymi świadczeniami w przypadku tzw. hybrydy? 
 • Jakie są zasady kontroli bhp w zdalnej? Pod jakimi warunkami kontrola może być przeprowadzona?
 • Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 • Czy czasem pracy jest czas pomiędzy wysłaniem pierwszego a drugiego maila w ciągu „dniówki”?
 • W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
 • Jaka jest istota przerywanego i zadaniowego systemu czasu pracy w kontekście pracy zdalnej?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 • Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 • Co z wykonywaniem czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej?
 • Jak wygląda zgodna na wyjścia prywatne i ich odpracowanie w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczyć dyżur pracownika pracującego zdalnie?
 • Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji? Umyślne działanie na szkodę pracodawcy.
 • Jak prawidłowo określić ryzyko zawodowe pracownika zdalnego? Co brać po uwagę? Jaka jest treść ryzyka? Jaka jest odpowiedzialność za niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym.
 • Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie?
 • Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
 • Jaka jest dopuszczalna forma wnioskowania i jak w takiej sytuacji archiwizować dokumentację pracowniczą.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma gotowy projekt Regulaminu pracy zdalnej

Nie czekaj na ostatnią chwilę już teraz zgłoś swój udział!!!

Zyskujesz więcej niż sam udział w szkoleniu!

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

PO JEGO ZAKOŃCZENIU WYJDZIESZ Z PAKIETEM GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ

folder dokumenty

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Data

cze 25 2024

Czas

08:00 - 18:00

Koszt

350.00 zł

Lokalizacja

Stowarzyszenie Poradnik Związkowca
03-742 Warszawa ul. Markowska 6/5

Inne lokalizacje

ON-LINE
ON-LINE
Kategoria